Complex times and the rise of ‘bubbles’

Karel van Berkel & Anu Manickam
| December 10, 2020

The increasing complexity of our times makes people uncomfortable. People react to uncertainty by seeking ‘facts’ that corroborate their views and joining others with similar opinions, creating comfortable spaces or ‘bubbles’. This search increasingly takes place on-line on social media, which is fuelled by algorithms and dominant political and commercial parties. This results in strong, self-perpetuating bubbles that isolates and polarizes groups of populations. 


We need to re-connect and re-assess how we and others view the world and learn how to build bridges instead of bubbles. Read more about this in our book Wicked World International edition.

Lees ook:

Niet de meningen zijn het probleem maar de bubbels

Op 13 september jl. schreef Sander Schimmelpenninck in een column in de Volkskrant dat hij van mening is dat het idee dat iedereen recht heeft op ee... Read more

Pleidooi voor complexiteitsonderzoek

De wetenschap heeft het moeilijk met complexe maatschappelijke vraagstukken! Traditioneel wetenschappelijk onderzoek is vaak reductionistisch en mo... Read more

Burn-out

November 2019 publiceerden TNO en CBS de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018. Een van de feitjes uit die enquête: 1,3 mi... Read more

Kvk: 01161805