Wicked world

Onze wereld verandert razendsnel en er doemen steeds nieuwe uitdagingen op voor bedrijven, overheden en gemeenschappen. We moeten anticiperen op veel ontwikkelingen, waarbij alles met alles lijkt samen te hangen. We-Sense helpt u om greep te houden op veranderingen en een koers uit te zetten voor uw toekomst.

  • Banen verlies & jeugd werkeloosheid

  • Sociale uitsluiting

  • Economische crisis

  • Leegloop van platteland en vertrek naar stad

  • Energietransitie

Veel maatschappelijke en economische problemen blijken hardnekkig. Banenverlies door robotisering, jeugdwerkeloosheid, sociale uitsluiting, leegraken van het platteland en migratie zijn maar enkele voorbeelden daarvan.

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die een rol kan hebben bij het aanpakken van dergelijke problemen, zoals politici, beleidsmakers, medewerkers van opbouw- of ontwikkelingsorganisaties, docenten en andere betrokkenen. De masterclass kan ook in company worden georganiseerd.