Wicked world

Onze wereld verandert razendsnel en er doemen steeds nieuwe uitdagingen op voor bedrijven, overheden en gemeenschappen. We moeten anticiperen op veel ontwikkelingen, waarbij alles met alles lijkt samen te hangen. We-Sense helpt u om greep te houden op veranderingen en een koers uit te zetten voor uw toekomst.

  • Banen verlies & jeugd werkeloosheid

  • Sociale uitsluiting

  • Economische crisis

  • Leegloop van platteland en vertrek naar stad

  • Energietransitie

Hoe ga je om met de veranderende wereld? Waarom reageer je zoals jij dat doet? Wat speelt mee vanuit je verleden? Hoe kun je anders omgaan met vaste patronen en reflexen van jezelf en anderen? Leer hoe je je eigen ontwikkeling en toekomst kunt versterken door systeem-tekeningen, scenario’s enzovoort.

Neem deel aan deze reeks van workshops met elementen van coaching en nieuwe inzichten. Doen en ervaren staan voorop in de workshops.